Forsiktig, Verdens Beste

Forsiktig, Verdens Beste, sier vi i VB når vi nå løfter frem det viktige arbeidet innen helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for alle våre medarbeidere og våre kunder.