VB kjemper for rørleggerne og kvinnene!

VB samarbeider tett med Ingeborgnettverket for å rekruttere flere til yrket.